نوشته‌ها

سالن زیبایی شهرک پاسارگاد | 09999890774

سالن زیبایی شهرک پاسارگاد

سالن زیبایی شهرک پاسارگاد

سالن زیبایی شهرک پاسارگاد

تخت‌خواب میخ چیست؟
تخت‌خواب میخ، بافتی است که بین خود میخ و استخوان زیرین قرار گرفته‌است. میخ
بافت بس‌تر مسئول ایجاد امکان رشد ناخن است. میخ از ریشه رشد می‌کند
بس‌تر میخ (به نام ماتریس میخ)با بقیه بس‌تر ناخن، مسیول حصول اطمینان از
که میخ فرو می‌نشیند و ظاهر براق خود را حفظ می‌کند.

سالن زیبایی در شهرک پاسارگاد

سالن زیبایی غرب تهران

یک برش عرضی از نوک انگشت، میخ، تخت‌خواب ناخن و استخوان زیرین را نشان می‌دهد.
چه اتفاقی می‌افتد وقتی که بس‌تر میخ آسیب‌دیده است؟
این یک آسیب بسیار عادی است. چون تخت‌خواب میخ که بین میخ و استخوان له شده‌باشد،
حوادثی که به تخت‌خواب میخ آسیب وارد می‌کند

اغلب ناخن را ترک کرده و استخوان نوک انگشت را می‌شکند.

سالن زیبایی محدوده شهرک پاسارگاد

بسیار خوب. هم چنین مرسوم است که به پوست اطراف

ناخن و نوک انگشت کاهش پیدا کنید.
اینها آسیب‌های بسیار مهمی هستند

کلینیک زیبایی شهرک پاسارگاد

که به دنبال درمان به دنبال درمان هستند

چون برش بر روی بس‌تر میخ می‌تواند موجب شود
مشکلات با میخ به طور طبیعی رشد نمی‌کند.

سالن اپیلاسیون شهرک پاسارگاد

عملیات کوتاهی را می توان برای تعمیر انجام داد.
را در بس‌تر ناخن برش دهید.

اگر چه این کار برای به حداقل رساندن خطر میخی که به طور طبیعی رشد نمی‌کند انجام می‌شود،
نمی توان رشد ناخن نرمال را در آینده تضمین کرد.

مرکز اپیلاسیون شهرک پاسارگاد

این روند شامل چه چیزی است؟
در اغلب موارد، شما برای عملیات بیدار می‌شوید. برای شروع، جراح برخی را تزریق خواهد کرد
یک داروی بی‌هوشی محلی در پایه انگشت زخمی شما.

مرکز تخصصی اپیلاسیون شهرک پاسارگاد

این اغلب به عنوان احساسی شبیه به یک توصیف می‌شود.

بعد از یک تا دو دقیقه انگشت مجروح از درد بی‌حس می‌شود.

مرکز کاشت ناخن شهرک پاسارگاد