نوشته‌ها

سالن زیبایی قیطریه | 09999890774

سالن زیبایی قیطریه

آرایش چشم های ریز
کسانی که چشم های ریزی دارند تمایل دارند

تا با استفاده از لوازم آرایش به عنوان چشم های خود را درشت تر جلوه دهند

مرکز کاشت ناخن قیطریه

سالن زیبایی زعفرانیه 

این مطالب را از دست ندهید و با دقت مطالعه کنید
آرایش چشم ها در سرعت بسیار مهم بوده

و یکی از بخش های تاثیر گذار در صورت ما چشم ها هستند

سالن زیبایی در قیطریه

سالن زیبایی شمال تهران 

اگر در آرایش چشمهای درشت باشد داشته باشید
تمرکز بر روی چشم و از آن بیشتر شده
و همچنین جذابیت شما بیشتر می شود
اما کسانی هستند که چشم های بسیار ریزی دارند

که این افراد می‌توانند با استفاده از روش صحیح آرایش چشم ها

سالن زیبایی محدوده قیطریه

سالن زیبایی نیاوران

چشم های خود را درشت تر جلوه دهد
قبل از هر کاری یک زیرسازی ماموری و همیشگی
برای چشم های خود انجام دهیم برای خط چشم بلکه پایه سعی کنید
مداد را داخل پلک پایین و خط چشم بکشید

برای این کار ممکن است که برای شما حساسیت ایجاد شود

سالن اپیلاسیون قیطریه

بنابراین از هر مدادی استفاده نکنید و رنگی که برای این کار مناسبی باشد
تا چشم های شما را درشت تر جلوه دهد
مداد سفید یا بژ مرغوب می باشد کیفیت مداد را در نظر داشته باشید

استفاده از مداد سفید برای پلک پایین باعث می شو

مرکز اپیلاسیون قیطریه

تا رنگ های موجود در ناحیه چشم شما شود
و همچنین مرزبانی چشم شما را انجام دهد

که این کار باعث می‌شود تا چشم های شما بزرگتر جلوه دهد

مرکز تخصصی اپیلاسیون قیطریه

پلک پایین هستی هیچ وقت از سایه یا خط چشم های تیره استفاده نکنید
چرا که سایه و خط چشمهای تیره باعث می‌شود
تا چشم های شما کوچکتر از حد معمولی که هست جلوه دهد