نوشته‌ها

سالن زیبایی اشرفی اصفهانی | 09999890774

سالن زیبایی اشرفی اصفهانی

علاوه بر این،بر این باور بود که اکثر شرکت‌های لوازم آرایشی

سعی در شستن خود دارند.
به جای اینکه رنگ پوست خود را به تصویر بکشد،

رنگ چهره زن‌ها را روشن کرده بود.
زنان آمریکایی آفریقایی‌تبار بودند. وی اظهار داشت:

” اگر آن فرد آن چهره است که شما به آن نیاز دارید،
که آن‌ها را به عنوان “خود” به تصویر بکشد. او گفت:

سالن زیبایی در اشرفی اصفهانی

سالن زیبایی غرب تهران 

” من همیشه سعی نمی‌کنم که آن‌ها را بشویم.”
از ملکه قدردانی کنید؛ من فکر می‌کنم

او یک زن زیبا است. و او نماینده …
زنان آمریکایی بسیار خوب هستند.”
کایلی )معتقد بود که زنان آمریکایی آفریقایی

به خوبی نمایش داده نشده اند
آگهی‌های تبلیغاتی و اینکه ملکه تنها زن آفریقایی آمریکایی بود

سالن زیبایی محدوده اشرفی اصفهانی

سالن زیبایی شهرک غرب 

که او در آن دید.
تبلیغات. گفت:
من به طور حتم احساس می‌کنم که ما واقعا ظاهر نیستیم.

وقتی نوبت به
تبلیغات لوازم آرایشی. من فکر می‌کنم تنها آمریکایی آفریقایی

که ما واقعا می‌بینیم این است که

ملکه . و من این را خیلی بیشتر از او احساس می‌کنم.

بسیاری از رنگ‌های دیگر
زنان آمریکایی آفریقایی. و من احساس می‌کنم،

سالن اپیلاسیون اشرفی اصفهانی

سالن زیبایی سعادت آباد

بله، باید تغییری ایجاد شود. تو …
در واقع زنان آمریکایی آفریقایی که برای آرایش خود

تبلیغ می‌کنند را نمی‌بینید
چیزهای زیادی هست که می‌توانند نشان دهند
کایلی به شدت معتقد بود که زنان آمریکایی بیشتری در آینده مورد نیاز هستند

مرکز اپیلاسیون اشرفی اصفهانی

تبلیغات لوازم آرایشی و داشتن زنان بیشتر برای

تبلیغات لوازم آرایشی در رسانه‌ها
برای جامعه آفریقایی آمریکایی ضروری است.

او همچنین معتقد بود که صنعت لوازم آرایشی
باید چشم خود را باز کند و زیبایی همه رنگ‌های زن آمریکایی آفریقایی را تشخیص دهد.
مطالعه قبلی توسط دوک نیز نشان داد

که جوانان آفریقایی
دختران نوجوان آمریکایی احساس غربت می‌کردند

مرکز تخصصی اپیلاسیون اشرفی اصفهانی

و احساس می‌کردند که جریان اصلی مجلات پرطرفدار است.
به نظر می‌رسید که در تمام مجلات دختران اقلیت را نادیده می‌گیرد.

دوک نیز دریافت که
که دختران آمریکایی مجلات را برای قبول یا تایید اعتبار مورد استفاده

قرار نمی‌دهند
استانداردهای زیبایی، اما برای تجزیه و تحلیل مقالات مجله

و محتوای ویژگی برای ارتباط
خودشان را دختران آفریقایی آمریکایی می‌دانند.

مرکز کاشت ناخن اشرفی اصفهانی